Wat voor soort coaching past bij jou?

Meer balans in je leven en vertrouwen op je keuzes

Werkwijze

Intake

Het intakegesprek is de eerste stap, waarbij we kijken of er een wederzijdse klik is en ik jou kan helpen. Vertrouwen en veiligheid staan voorop en coaching heeft alleen effect als dit aanwezig is.  Dit gesprek is om die reden kostenloos en vrijblijvend. 


Analyse

Tijdens deze fase zullen we samen analyseren wat er aan de hand is. Tijdens de intake hebben we al aandacht gehad voor jouw coachvraag en nu gaan we daar dieper op in. Het is belangrijk om het probleem goed te verkennen zodat we in de volgende fase uitgaan van het juiste beeld.

 

Coachplan

Het coachplan is ons plan van aanpak. Aan de hand van de analyse stel ik samen met jou een plan van aanpak op. Ook stemmen we onderlinge verwachtingen af. Uiteindelijk moet jij ermee aan de slag en ben ik er om jou te ondersteunen. 

We maken afspraken over de manier waarop wij coaching vormgeven, afhankelijk van het aantal sessies dat we afspreken. 

 

Drie manieren om coaching vorm te geven

Online coaching?

Online coaching bestaat al behoorlijk wat jaren en wint steeds meer aan populariteit. Het voordeel van online coaching is dat je het vanuit je eigen vertrouwde omgeving kan volgen en je dus niet vastzit aan een locatie.  

Online coaching kan bij diverse onderwerpen ingezet worden, hoewel het soms de voorkeur kan hebben om toch ook face tot face af te spreken.

Ben je benieuwd of online coaching ook voor jou een mogelijkheid is? Neem dan contact op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek en dan nemen we de mogelijkheden door. 

Persoonlijke coaching?

Persoonlijk coaching gebeurt via een één op één gesprek. Persoonlijke coaching is de klassieke manier, die nog steeds als zeer prettig wordt ervaren. Het voordeel van persoonlijke coaching is dat je in elkaars nabijheid bent. Hierdoor is er meer aandacht voor de verschillende manieren van communiceren, verbaal en non-verbaal. 

De locatie bepaal jij, het kan namelijk bij jou thuis of op een locatie in de buurt. Er zijn namelijk diverse coachingslocaties waar gebruik van gemaakt kan worden. Ook kan er gekozen worden voor een wandeling, dit kan letterlijk ruimte geven tijdens het gesprek.

Tijdens een eerste kosteloos gesprek zullen we de mogelijkheden bespreken.  

Blended coaching?

Blended coaching maakt gebruik van de verschillende kanalen. Dit maakt het coachingsproces flexibel en sluit hiermee volledig aan op jouw wensen.

Soms wil je onderwerpen liever persoonlijk aandacht geven, terwijl een ander moment zich prima leent voor telefoongesprek of videobellen. Ook kan het zijn dat je even de tijd wil nemen om een vraag te overdenken en het op papier te zetten. Dan is e-mail een prima manier om dit te doen.

Natuurlijk bespreek je vooraf hoe het traject eruit zal zien, afgestemd op jouw behoefte. Ook tijdens het traject kunnen we dit aanpassen naar de situatie die het meest gewenst is. 

online coaching

Belangrijk om te weten

Vergoedingsmogelijkheden door je werkgever

Veel werkgevers vergoeden coaching als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket of vanuit het opleidingsbudget. Aandacht voor soft skills en persoonlijke ontwikkeling wordt steeds belangrijker. Logisch want je werkgever profiteert mee van jouw persoonlijke ontwikkeling en extra motivatie.

Je kunt bij je leidinggevende of HRM afdeling navraag doen om erachter te komen welke mogelijkheden er zijn. Hierbij is het belangrijk dat je goed kan motiveren waarom coaching goed voor jou kan zijn. Denk over de volgende punten na:

  • Wat is het doel wat je wil bereiken?
  • Welk voordeel is er voor je werkgever als jij je doel bereikt?
  • Wat is je motivatie om een coachingstraject te starten? 
  • Vraag bij collega’s na of iemand eerder een dergelijk traject mocht doen. 
  • Je kan ook een vrijblijvend kennismakingsgesprek plannen zodat we samen een plan van aanpak kunnen opstellen met offerte. 
Herstellen van een burn-out of andere ziekte?
Wanneer je aan het herstellen ben van een ziekte dan zijn werkgevers na overleg met de bedrijfsarts veelal bereid om kosten voor coaching te vergoeden in het kader van Wet Verbetering Poortwachter. 

Via UWVof PBG

Ontvangt u op dit moment een uitkering vanuit uitkeringsinstantie UWV? Het UWV heeft financiële middelen beschikbaar om re-integratie te bevorderen. Een coachtraject helpt jou erachter te komen waar je echt blij van wordt en dat is een belangrijke basis om uitval in de toekomst te voorkomen en snel weer aan het werk te gaan.

Belastingaftrek mogelijk particulieren

Voor particulieren is coaching als ‘scholingskosten’ incl. btw aftrekbaar voor de belasting. Een voorwaarde is dat de coaching gericht is op het verkrijgen van een nieuwe baan of als leertraject gericht is op het functioneren op je werk. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Voor zelfstandig ondernemers is coaching meestal aftrekbaar voor de belasting en de BTW (21%) is terug te vorderen. De belastingdienst of uw accountant kunnen je hierover informeren. 

NOBCO coach

Als coach heb ik kwaliteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. Daarom heb ik mij verbonden aan de NOBCO. Als coach blijf ik mij ontwikkelen om EIA gecertificeerd te zijn. Het klachtenreglement NOBCO is van toepassing.

De coachingmonitor geeft inzicht in het coachingstraject. NOBCO heeft samen met gedragswetenschappers en coaches de onlinemonitor ontwikkeld. De coachingsmonitor geeft u inzicht in de kwaliteit, voortgang en rendement van de coaching.

Als coach werk ik volgens de Internationale Ethische Code | IEC. IEC biedt richtlijnen voor een professionele, transparante en uniforme werkwijze voor coaches. In de IEC is opgenomen hoe je als beroepscoach omgaat met thema’s als integriteit, professioneel en excellent handelen, contractering, (eigen) verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid.

×