Rina Kuiper

Rina 3

Bedankt dat je mijn website bezoekt! Ik hoop dat je hier vindt wat je zoekt. Natuurlijk mag je mij altijd bellen of mailen voor vrijblijvend advies. Indien ik je niet kan helpen dan kan ik je mogelijk toch op het juiste pad zetten.

Maar allereerst wil ik je iets over mezelf vertellen. Ik wil je een kijkje geven in wie ik ben en wat mijn visie is. 

Mijn naam is Rina Kuiper – de Graaf en ik ben geboren in de mooiste stad achter de duinen, Den Haag. Inmiddels woon ik al jaren met mijn gezin in het gezellige Nootdorp. Sinds mijn 19e ben ik met mijn lieve man samen en ik heb voor mijn 30ste twee prachtige jongens op de wereld gezet. Mijn gezin is mijn rustpunt, waar ik energie en kracht uit haal. 

Ik heb voor het coachvak gekozen, omdat ik het iedereen gun zijn of haar mooiste leven te leiden. We leven in een welvarende samenleving waarin we dankbaar mogen zijn voor veel aspecten van het leven. Aan die welvarendheid zit soms ook een keerzijde. 

Zo loopt het leven niet altijd zoals we graag zouden zien. We worden bijvoorbeeld geconfronteerd met veranderingen die we liever uit de weg gaan of we stellen te hoge eisen aan onszelf of elkaar. Binnen onze samenleving wordt er ook veel van ons vereist, dit geldt zowel voor jongeren als voor volwassenen. Dagelijks worden we blootgesteld aan de vele eisen en prikkels die onze moderne levenswijze met zich meebrengt. 

Dit kan ons leven, persoonlijke effectiviteit of relatie behoorlijk onder druk zetten. Als coach wil ik mensen de ondersteuning bieden om hier op een bewuste manier mee om te gaan. Coaching helpt om gedachten te ontrafelen, bewuste keuzes te maken en gedragsverandering te realiseren. 

Mijn studierichting, Human Resource Management, is de grondlegger geweest voor mijn loopbaan. Tijdens mijn studie ontdekte ik dat mijn passie ligt in het ondersteunen van mensen. Gedurende mijn loopbaan heb ik mij bezig gehouden met Inkomen, Arbeid en Re-integratie. Mijn ervaring ligt zowel op het gebied coaching als op het gebied van management en leidinggeven. Gedurende de jaren heb ik ruime ervaringen opgedaan als het gaat om loopbaan vraagstukken, re-integratie na ziekte of werkloosheid, omgaan met stressklachten of burn out, competentiecoaching en teamcoaching. Het mooie van het vak vind ik de inzichten die mensen opdoen en de veranderingen die zijn kunnen bewerkstelligen. Dit geeft mij weer iedere dag positieve energie!

Naast mijn HRM achtergrond heb ik mij bekwaamd in coaching, groepsdynamica en teamcoaching, loopbaanbegeleiding en coachend leiderschap. Dit vanuit de motivatie om mensen te kunnen ondersteunen in het nastreven van hun doelen en persoonlijke ontwikkeling.

Opleidingen:

  • Hoogsensitiviteit in de coachpraktijk
  • Coaching NOBCO gecertificeerd
  • Re-integratie Coaching
  • Human Resource Management
  • Management en Leiderschap
  • Strategie, Verandermanagement en Organisatieontwikkeling
  • Coachend leiderschap
  • Trainer & Mentorschap
  • Sociale wetgeving (Werkloosheidswet, Wia & Wajong)
  • Participatiewet, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning

Neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek

NOBCO coach

Als coach heb ik kwaliteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. Daarom heb ik mij verbonden aan de NOBCO. Als coach blijf ik mij ontwikkelen om EIA gecertificeerd te zijn. Het klachtenreglement NOBCO is van toepassing.

De coachingmonitor geeft inzicht in het coachingstraject. NOBCO heeft samen met gedragswetenschappers en coaches de onlinemonitor ontwikkeld. De coachingsmonitor geeft u inzicht in de kwaliteit, voortgang en rendement van de coaching.

Als coach werk ik volgens de Internationale Ethische Code | IEC. IEC biedt richtlijnen voor een professionele, transparante en uniforme werkwijze voor coaches. In de IEC is opgenomen hoe je als beroepscoach omgaat met thema’s als integriteit, professioneel en excellent handelen, contractering, (eigen) verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid.

×